f Subotica: OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU

24.03.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Dana 23.03.2016. godine nosiocu projekta PP „RAVNICA“ AD Bajmok, Zubačište 72/a je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: „Tovilište svinja 4x12,80x52,53 m kapaciteta 2500 tovljenika u turnusu“, na katastarskoj parceli 7443/1 KO Bajmok, Zubačište 72/a (46.967326°, 19.394685°).

Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/IV-08-501-39-2016.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10030

Povratak...