f AP Vojvodina: Zahtev za izdavanje dozvole - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AP Vojvodina: Zahtev za izdavanje dozvole

10.03.2016

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/2009 i 88/10) objavio je OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva operatera ''METAL FER STEEL MILL'' d.o.o., Sremska Mitrovica, Rumski put 27, za izdavanje dozvole za tretman i skladištenje neopasnog otpada/otpadno gvožđe, na lokaciji operatera u Industrijskoj zoni, na katastarskoj parceli 8177/1 K.O. Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica, br. 130-501-1915/2015-04 od 04.11.2016. god.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.04.2016. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, svaki radni dan, od 11-13 h.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...