f Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

09.03.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „PATENT CO“ Mišićevo, Vlade Ćetkovića 1A podneo je dana 07.03.2016. godine pod brojem IV-08-501-102/2016, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „Silos kapaciteta 8 * 1240 m3 sa pratećim objektima“, na katastarskoj parceli 10603/5 KO Bajmok, Mišićevo, ulica Vlade Ćetkovića 1A (45.993704°, 19.485744°).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, II sprat, soba 226).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9997

Povratak...