f Uvodno izlaganje dr Slobodana Puzovića o Programu zaštite životne sredine u Vojvodini od 2016. do 2025. godine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Uvodno izlaganje dr Slobodana Puzovića o Programu zaštite životne sredine u Vojvodini od 2016. do 2025. godine

04.03.2016

„Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine uložio je mnogo napora da sačini Program zaštite životne sredine AP Vojvodine za period od 2016. do 2025. godine, u skladu sa trenutnom situacijom, prema onome kakvo stanje želimo da imamo u životnoj sredini u narednih deset godina i u skladu sa onim što od nas Evropska unija očekuje da ispunimo u ovoj oblasti, ukoliko želimo da postanemo punopravna članica“, rekao je pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dr Slobodan Puzović u uvodnom izlaganju o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite životne sredine AP Vojvodine za period 2016-2015. godine.

U programu se sagledani svi aspekti životne sredine, pre svega, definisano je kakvo je trenutno stanje u odnosu na osnovne medijume životne sredine: vodu, vazduh, zemljište, prirodu, biodiverzitet i na specifične aspekte upravljanja životnom sredinom kao što je, na primer, aspekt upravljanja otpadom. Takođe, u dokumentu se razmotreni svi međusektorski pritisci i sektorske politike koje postoje u okviru naše Pokrajine, i načinjen je pokušaj sagledavanja kako ti međusektorski pritisci utiču na životnu sredinu, kako bi se identifikovali razlozi i izvori eventualnih problema u oblasti zaštite životne sredine.

Jedan od ključnih delova programa je bio da se identifikuju i ciljevi, kao i mere da se oni realizuju u praksi, kako bi 2025. godine imali povoljnije uslove za život stanovništva, očuvanu prirodnu baštinu koja je potencijal za razvoj lokalnih zajednica.

Na kraju programa, definisane su i finansijske mere kako da se ispune zahtevni predlozi, odnosno aktivnosti koje su predviđene Programom, kao i da se definiše monitoring njegove realizacije iz godine u godinu.

Puzović je rekao da je to je tek treći program na nivou Republike Srbije koji se donosi za oblast životne sredine, a da ga moraju doneti i republičke institucije, kao i sve lokalne samouprave. Resorni sekretar je naglasio da je struktura programa urađena onako kako definišu zakoni i standardi EU. Program je sačinjen da bude jasan i da ga mogu koristiti i ljudi iz lokalnih samouprava, stručnjaci i stručne naučne institucije, ali i ljudi koji se interesuju za zaštitu životne sredine, pogotovu nevladin sektor.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...