f Subotica: „VIP MOBILE“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: „VIP MOBILE“

09.02.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „VIP MOBILE“ DOO Novi Beograd, Omladinskih brigada 21, podneo je dana 05.02.2016. godine pod brojem IV-08-501-75/2016, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „NS2087-04 SU SUBOTICA ALEKSANDROVO“, na katastarskoj parceli 36141/15 KO Donji Grad, Subotica, ulica Čantavirski put bb. (46.064402°, 19.683285°).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, II sprat, soba 226).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9921

Povratak...