f Subotica: Procena uticaja na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Procena uticaja na životnu sredinu

09.02.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „VIP MOBIL“ DOO Novi Beograd, Omladinskih brigada 21,. podneo je dana 05.02.2016. godine pod brojem IV-08-501-74/2016, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „NS2083-03 SU SUBOTICA HARABAŠIĆEVA“, na katastarskoj parceli 4150/1 KO Stari Grad, Subotica, Trg Svete Terezije 1 (46.098289°, 19.658858°).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, II sprat, soba 226).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9919

Povratak...