f Jačanje nacionalnih kapaciteta u korišćenju alata u primeni Metode Integrisane procene rizika (IRAM) - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Jačanje nacionalnih kapaciteta u korišćenju alata u primeni Metode Integrisane procene rizika (IRAM)

16.01.2016

U Beogradu u okviru ECRAN projekta, grupe ECENA, održana je nacionalna radionica za republičke inspektore za zaštitu životne sredine, pod nazivom ’’Jačanje nacionalnih kapaciteta u korišćenju alata u primeni Metode Integrisane procene rizika (IRAM)’’. Radionicu su vodili dugogodišnji TAIX eksperti u ovoj oblasti, sa ciljem upoznavanje republičkih inspektora za zaštitu životne sredine sa korišćenjem alata kojima se procenjuje rizik po životnu sredinu nadziranih subjekta.

Tokom dvodnevne radionice republički inspektori za zaštitu životne sredine, upoznati su kako sa alatima za procenu rizika koji se koriste u većini zemalja EU, tako i sa Direktivama EU koje će Republika Srbija transponovati kroz nacionalno zakonodavstvo, a kroz koje je i sprovedena obaveza procene rizika (Direktiva o Industrijskim emisijama i SEVESO III Direktiva).

Radionica je postigla očekivani rezultat, obzirom da aprila 2016. godine u potpunosti počinje da se primenjuje Zakon o inspekcijskom nadzoru, koji kao novinu u radu inspektora uvodi obaveznu procenu rizika svakog nadziranog subjekta i na osnovu procenjenog rizika, planiranje redovnih inspekcijskih kontrola na godišnjem nivou.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/jacanje-nacionalnih-kapaciteta-u-koriscenju-alata-u-primeni-metode-integrisane-procene-rizika-iram/#more-19083

Povratak...