f Subotica: Kerčani se odrekli boljeg signala Telekoma u korist Gaćana - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Kerčani se odrekli boljeg signala Telekoma u korist Gaćana

07.01.2016

Od nedavno se novi antenski stub Telekoma nadvio nad tihim delom Kerskog groblja, pri tome ne uznemirivši  nikoga, pa ni građane MZ Gat koji su dobili neočekivani poklon, bolji signal mobilne telefonije.

Po dogovoru sa gradskom samoupravom pozicija stuba mobilne telefonije pomerena je iz MZ Ker na parcelu na Kerskom groblju koje pripada gradu.

Svojevremeno, sredinom 2014, došlo je do protesta građana MZ Ker zbog pozicije istog na poziciji relativno blizu škole i obdaništa. O tome se vodila i rasprava u ARHUS centru na dotičnu temu ( videti ovde)

Gradonačelnik Jene Maglai kaže o dogovoru:

- Telekom je imao potrebu da postavi antenu u MZ Ker i onda smo se dogovorili da ne postavljamo u gusto naseljeni deo mesne zajednice. I kao najpogodnija se pojavila ta lokacija oko groblja. S druge strane ono što je bitno to je lokacija u vlesništvu grada i grad može da da dozvolu, tako da nema primedbi da se to postavlja na privatnoj parceli. A najbitnije je i to da su se predstavnici MZ Ker složili sa tim rešenjem.

Od momenta tog "sukoba" sa mobilnim operaterom u Keru, gradonačelnik je rekao da su se odnosi potpuno promenili i od tada nema više problema i Telekom redovno u saradnji sa gradom iznalazi rešenja za pozicije antenskih stubova.

Jedan detalj u priči je tu prošao nezapaženo. Kersko groblje, teritorijalno ne pripada samo MZ Ker već i MZ Gat. Stub je montiran u delu koji pripada susedima Kerčana,... Gaćanima.

Igor Preradović, predsednik MZ Gat, je rekao da su oni bili obavešteni o čitavoj stvari u momentu kada im je izvođač doneo sve uredne papire oko postavljanja i montaže stuba.

Izvor: http://www.subotica.info/2016/01/06/antenski-stub

Povratak...