f Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole

08.12.2015

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/2009) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada operatera Austrometals DOO Beograd, ogranak Trgosirovina Sombor, Filipa Kljajića bb, na lokaciji u Somboru.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 23.11.2015. godine, operater Austrometals DOO Beograd, ogranak Trgosirovina Sombor, Filipa Kljajića bb, na lokaciji u Somboru, podneo Zahtev za izdavanje dozvole: za skladištenje i tretman opasnog i neopasnog otpada na lokaciji u Somboru, Filipa Kljajića bb, na katastarskoj parceli 7916/3 KO Sombor I. 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 06.01.2016. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, svaki radni dan, od 11-13 h.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...