f GU Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

GU Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

01.12.2015

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „TELEKOM SRBIJA“ izvršna jedinica Subotica, Prvomajska br. 2-4. podneo je dana 18.11.2015. godine pod brojem IV-08-501-386/2015, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE SU23/SUU23/SUL23/ SU-SEGEDINSKI PUT“, na katastarskoj parceli 6229 KO Novi Grad, Subotica, ulica Segedinski put 22-24 (46.099532°, 19.679657°).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, II sprat, soba 226).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9739

Povratak...