f Otvaranje Arhus centra Novi Beograd - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Otvaranje Arhus centra Novi Beograd

27.11.2015

Arhus centar Novi Beograd svečano je otvoren danas s zadatkom da se unapredi primena zakona iz oblasti zaštite životne sredine, kao i inkluzivno upravljanje u ovoj oblasti u Beogradu, i širom Srbije. Centar je uspostavljen saradnjom između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i organizacije civilnog društva „Mladi istraživači Srbije” a uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji je svečano otvoren u Beogradu.

Centar će doprineti primeni Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine u Beogradu i njegovoj okolini, i obezbediti javnosti resurse za praktičnu primenu prava iz oblasti životne sredine koja su im garantovana Konvencijom.

„Primena Arhuske konvencije u praksi je složen proces koji zahteva sinhronizovane mere različitih subjekata sistema zaštite životne sredine ali i dosledniju reformu kompletne javne uprave i društva u celini. Ovo naročito zbog toga što sve tri grupe standarda koje Konvencija utvrđuje prevazilaze okvire nadležnosti Ministarstva i zadiru u različita pitanja funkcionisanja javne uprave u celini, funkcionisanja pravosuđa i zakonodavne vlasti, izgradnje i jačanja demokratskih institucija, jačanja pravne države, ostvarivanja ljudskih prava. Naš cilj je stvaranje uslova za potpuno ostvarivanje standarda utvrđenih Arhuskom konvencijom i drugim relevantnim međunarodnim ugovorima u oblasti životne sredine i potpuna harmonizacija nacionalnih propisa sa propisima Evropske unije“, rekla je prilikom otvaranja državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović.

Od uspostavljanja prvog Arhus centra u Kragujevcu 2010. godine, mreža Arhus centara se proširila i trenutno uključuje pet Arhus centara: Arhus centre Kragujevac, Novi Beograd, Novi Sad, Subotica i Arhus centar južne i istočne Srbije. Predstavnici Arhus centara Kragujevac, Novi Sad, Subotica i Arhus centra južne i istočne Srbije su izložili realizovane aktivnosti na planu sprovođenja Arhuske konvencije u Republici Srbiji kao i aktivnosti mreže Arhus centara.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/otvaranje-arhus-centra-novi-beograd/#more-18792

Povratak...