f AC SU - Rešavanje ekoloških problema – sizifov posao - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Rešavanje ekoloških problema – sizifov posao

30.11.2015

Pred kraj godine, sumiraju se rezultati rada, pa je tako u organizaciji Udruženja TERRA’S u ponedeljek, 30. novembra 2015. godine, održan susret sa novinarima da bi se javnost obavestila o aktivnostima, realizovanim zajedno sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, posebno preko projekta „Primena Zakona Arhuske konvencije u praksi“. Projekat je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za životnu sredinu i Grada Subotice. A šta je sve urađeno, izvestila je, Snježana Mitrović, rukovodilac TERRA'S-a i Arhus centra i započela je sa rešavanjima ekoloških problema građana:

- Ono što je mnogima nevidljivo, jesu napori na rešavanju ekoloških problema građana Subotice, što predstavlja, stvarno sizifov posao. I pored slabog kapaciteta i nedostatka sredstava, uhvatili smo se u koštac sa ozbiljnim slučajevima koji se “vuku” više godina. Po obraćanju, Ane Skakić, koja nam je u ime građana Titogradske ulice iznela probleme u vezi azila za pse “Aleks”, pozvali smo one koji vode ovo udruženje sa željom da održimo sastanak, ali  smo naišli na negodovanje, bez želje za zajedničkim radom. U međuvremenu smo obavili razgovor, sa Aleksandrom Pižuricom, načelnikom Uprave za veterinu koji apsolutno shvata nezadovoljstvo građana i već je započeo sa konkretnim koracima i smatra da bi se za godinu-dve dana rešio ovaj problem. Potom smo učestvovali na sednici Skupštine Mesne zajednice “Makova sedmica” i predložili da se održi sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, Udruženja “Aleks” i veterinarskog inspektora, na kojem bi se utvrdile konkretne aktivnosti sa rokovima za smanjivanje broja pasa. Procene su da ih je oko 500, te ne mogu biti smešteni odjednom ni u Prihvatilište za napuštene životinje u ulici Ganjo šor, kojim upravlja JKP “Čistoća i zelenilo”.

A i tu je bilo nezadovoljnih građana čije su nekretnine u okolini Prihvatilišta, ali su ima data dva rešenja: sudski epilog ili da ih lokalna samouprava obešteti, što je bio i zaključak skupa koji smo organizovali u maju ove godine u prostorijama MZ „Zorka“, rekla je Snježana Mitrović, i dodala:

- Drugi višegodišnji slučaj stanovnika Skadarlijske ulice sa operaterom “Dado metal” ili njega sa njima, kako ko vidi, sve su prilike, završiće se na sudu. Ineče, gradonačelnik Subotice, Jene Maglai, je ponovo prvi čelnik koji se ozbiljnije počeo baviti ovim problemom, za koji se nadamo da će uskoro biti i rešen. Njegov predlog je da se na jednom delu lokacije bivše HI “Zorka” osnuje tzv. slobodna zona za mala i srednja preduzeća, gde bi prednost imali oni sa više zaposlenih, ali i slučajevi poput “Dade metala”.

Međutim, šta da se radi do tada? Sa jedne strane imamo nezadovoljne građane koji i dalje tvrde da operater radi van vremena dozvoljenim rešenjem uz buku koja im smeta, a sa druge strane vlasnika koji sve negira, uz zapisnike inspekcijskih kontrola. Predlog Udruženja TERRA’S i Arhus centra je bio da do pronalaženja konačne odluke i eventualnog preseljenja, operater postavi 24-časovni video-nadzor da bi se stekla prava slika šta se dešava i ko je u pravu. Uostalom mnoga slična preduzeća plaćaju takve usluge u cilju obezbeđivanja svojih objekata.

Od vidljivih rezultata u vezi učešća javnosti u odlučivanju održane su dve kampanje u Subotici i Bačkoj Topoli, gde su se građanima delili lifleti o mogućnostima koje im pruža Zakon o Arhuskoj konvenciji. Na žalost, skoro niko nije čuo za ovaj zakon, a obeshrabljujuće je i to što nemaju volje i želje da se uključe u bilo kakve aktivnosti, kao što su javne rasprave, jer samatraju da ništa ne mogu promeniti.

Prema rečima, Snježane Mitrović, TERRA’S i Arhus centar ne samo da preko medija i intrenet strana, već i direktno telefonskim putem, pozivaju građane, a posebno predstavnike mesnih zajednica, na javne rasprave o proceni uticaja objekata na životnu sredinu:

- Organizovan je seminar na kojem su učestvovali predstavnici više od pola mesnih zajednica Subotice, na kojem se posebna pažnja posvetila javnim raspravama. Ali, neke na to ne reaguju kako bi trebalo, poput MZ Aleksandrovo. I pored toga što ih je gradski Odsek za zaštitu životne sredine, a potom i Arhus centar pismeno i usmeno obavestio, niko od njih nije došao na javni uvid u vezi sa projektom “Upravljanje otpadnim vozilima” u Verušićkoj ulici, odnosno nadležni gradski organ je izdao rešenje u kojem se, između ostalog navodi, da nije bilo dostavljena ni jedna primedba od strane javnosti što nije bilo tačno.

S obzirom da će se raditi na demontaži otpadnih vozila, pismeno na javnom uvidu predstavnici TERRA’S-a i Arhus centra su tražili da se predmet uputi na viši, pokrajinski nivo, čija je oblast opasan otpad što će u ovom slučaju i biti. Upućena je žalba i Pokrajinski sekretarijat za životnu sredinu je poništio rešenje gradskog Odseka  za zaštitu životne sredine. Ono što sledi je da ponovo kontaktiramo mesnu zajednicu koja bi pozvala građane, ali i investitora da objasne jedni drugima šta će se ubuduće raditi. Ako ne bude pritužbi i ispune sve zakonom utvrđene uslove, neće biti nikakvih prepreka da proširi svoju delatnost.

Ono na šta smo ponosni jeste skoro svakodnevno ažuriranje najznačajnijih eko-vesti ne samo iz Subotice, već cele Srbije na sajtu Arhus centra, na kojem se već nalazi i ekološki informator HORIZONTI, koji je dostupan i u elektronskoj formi i na internet strani Udruženja TERRA’S, a prosleđen je i Gradu Subotica koji je sufinasijer ovog projekta, izvestila je volonterka, Barbara Sudarević, i dodala da će u štampani primerak biti dostupan građanima, ali i distribuiran po mesnim zajednicama.

Ono što je za pohvalu jeste skoro svakodnevno ažuriranje najznačajnijih eko-vesti ne samo iz Subotice, već i iz cele Srbije na sajtu Arhus centra, na kojem se već nalazi i ekološki informator HORIZONTI, koji je dostupan i u elektronskoj formi i na internet strani Udruženja TERRA’S, a prosleđen je i Gradu Subotica koji je sufinasijer ovog projekta, izvestila je volonterka, Barbara Sudarević, i dodala da će u štampani primerak biti dostupan građanima, ali i distribuiran po mesnim zajednicama.

Nastavljajući sa izlaganjem, Barbara Sudarević, je izvestila da je u okviru projekta, a u cilju poboljšanja informisanosti, u elektronskoj verziji izrađena je po četvrti put publikacija „Kvalitet stanja životne sredine Severnobačkog okruga  u 2014. godine“ u kojoj je, između ostalog, navedeno da je vazduh na teritoriji grada Subotice prošle godine bio odličnog kvaliteta, a da ambrozija i dalje predstavlja problem. Tako godišnje koncentracije polena izmerene u 2013. i 2014. godini su među najvišim u proteklih pet godina. Vode za piće iz gradskih vodovodnih sistema koji se snabdevaju prečišćenom i dezinfikovanom vodom je, kako u bakteriološkom, tako i u fizičko-hemijskom pogledu pokazivala odstupanja koja nisu bila značajna sa aspekta uticaja na zdravlje korisnika. Zabeleženo je i to da se kvalitet vode Palićkog jezera tokom sezone kupanja u prošloj, nije značajno promenjeno u odnosu na prethodnu godinu što se tiče pogodnosti vode za kupanje i rekreaciju.

Projekat je i medijski propraćen sa emitovanjem radio i tv emisija, a izrađen je i film o sprovedenim zajedničkim projektnim aktivnostima Udruženja TERRA’S i Arhus centra koji će u narednoj godini u centar svog angažovanja staviti oblast upravljanja otpadom, u svetlu početka izgradnje Regionalne deponije Subotica. Ovo je, inače, bila i tema okruglog stola realizovanog kroz projekat “Primena Zakona o Arhuskoj konvenciji u praksi”.

Povratak...