f AC SU - BIOGASNA ELEKTRANA U STAROJ MORAVICI - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - BIOGASNA ELEKTRANA U STAROJ MORAVICI

24.11.2015

Nakon više od godinu dana, 24. novembra 2015. godine u opštini Bačka Topola je održana prva prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. U pitanju je projekat „Biogasne elektrane“. U uvodu je Aleksandra Pevec, stručni saradnik i inspektor zaštite životne sredine konstatovala da javnoj raspravi prisustvuju predstavnici Gradske uprave Subotica, civilnog sektora iz Bačke Topole i Subotice, te je, Snježana Mitrović, rukovodilac Arhus centra i Udruženja TERRA'S iskoristila priliku i podelila informativne liflete o značaju pozivanja i učešća građana na ovakvim skupovima.

U ime izrađivača studije, preduzeća „Sigma inženjering“ iz Novog Sada, specijalista zaštite životne sredine, Jasmina Saratlić, je obavestila prisutne da je predviđeno da biogasna elektrana bude smeštena na već postojećoj lokaciji na farmi tovne junadi u Staroj Moravici u radnoj zoni van naseljenog mesta. Projekat podrazumeva izgradnju biogasne elektrane za proizvodnju električne i toplotne energije kapaciteta snage 2 MW, a koristiće se već postojeća infrastruktura na farmi.

Kao sirovina upotrebiće se đubrivo, silaža i ostala biomasa. Dobijena električna struja će se distribuirati u mrežu, a toplotna energija će se jednim delom upotrebljavati za sam proces, doke će se višak toplote moći usmeriti za grejanje sušare, hladnjače i sl.

U pitanju je zaokružen ciklus, pa iskorištavaju i ostaci: suva tvar za đubrenje njiva ili kao prostirka ispod junadi, a tečna se posebno skladišti i meša sa masom na početku procesa.

Na kraju je konstatovano da ni jedan aspekt životne sredine neće predstavljati opasnost po životnu sredinu, ukoliko sve mere za sprečavanje i smanjenje štetnih uticaja navedene u studiji u potpunosti budu ispoštovane.

 

Povratak...