f Visoka delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju u poseti Srbiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Visoka delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju u poseti Srbiji

18.11.2015

Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije je od 11. do 13. novembra bila domaćin visoke delegacije Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) iz Beča.

Ovo je prva poseta Beogradu Martina Krausa, novog direktora sektora za Evropu departmana tehničke saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju. Pored g. Krausa u poseti su bili i Alesija Rodrigez i Baena, oficir za vođenje projekata za Republiku Srbiju kao i 3 tehnička oficira za upravljanje radioaktivnim otpadom.

Gospodin Kraus je, tokom svoje trodnevne posete, upoznat sa kapacitetima Agencije, trenutnim aktivnostima kao i planovima za naredni period. Posebnu pažnju su mu privukle akcije uklanjanja radioaktivnih gromobrana i mapiranja radona u Republici Srbiji.

U poseti Ministarstvu zdravlja, Martina Krausa i predstavnike Agencije primio je, docent dr Zoran Mihailović, pomoćnik ministra i rukovodilac sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Tom prilikom gospodin Kraus je podsetio i na dva nacionalna projekta u oblasti zdravstva finansirana od strane MAAE, a kroz koje bi se mogle obezbediti specifične obuke za naše zdravstvene radnike. On je izrazio očekivanje da se postave prioriteti, kako bi pomoć MAAE bila usmerena na mesta na kojima je najpotrebnija. Dr Mihailović je izrazio spremnost da u razmatranje ovih pitanja budu uključeni i klinički i bolnički centri kojima će ova pomoć prvenstveno i biti usmerena.

Istog dana, Martin Kraus je sa ostalim članovima delegacije MAAE i čelnicima Agencije posetio Institut za nuklearne nauke „Vinča“, gde je upoznat sa trenutnim stanjem u kom se Institut nalazi, sa posebnim osvrtom na veliki broj istraživanja u koja je Institut uključen. Gospodin Kraus se posebno interesovao za oblike međunarodne saradnje koje je moguće ostvariti u Institutu. Visoka delegacija je zatim, obišla Laboratoriju za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine, u kojoj su im prezentovane aktivnosti koje ova laboratorija obavlja kao i planovi unapređenja, koji će biti obavljeni u okviru nacionalnog projekta finansiranog od strane sektora za Evropu departmana tehničke saradnje MAAE.

Nakon obilaska Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, članovi delegacije MAAE zajedno sa predstavnicima Agencije uputili su se ka JP „Nuklearni objekti Srbije“(JP „NOS“), gde su upoznati sa radom, mogućnostima i kapacitetima ovog preduzeća. Tokom obilaska JP“NOS“, gosti su obišli privremeno skladište radioaktivnog otpada H3 i Bezbedno skladište radioaktivnih izvora i postrojenje za preradu otpada koje je u rekonstrukciji, hangare H1 i H2, lokaciju podzemnih bazena za skladištenje tečnog radioaktivnog opada kao i reaktor RB.

Poslednjeg dana posete delegacije MAAE, u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospodina Krausa i predstavnike Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, primila je Prof. dr Vera Dondur, državni sekretar u ministarstvu i Prof. dr Branko Bugarski, pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer znanja i inovacioni sistem. Tema ovog sastanka bili su postojeći projekti koje finansira ili kojima rukovodi MAAE. Martin Kraus je obavestio prisutne da je tokom prethodnih dana načinio prve korake u cilju otvaranja dijaloga sa Evropskom komisijom po pitanju projekata planiranih u okviru IPA 2009. i 2010. godine.

Izvor: http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/#vest02

Povratak...