f Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada studije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada studije

18.11.2015

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekta:" Interna stanica za snabdevanje dizel gorivom G kategorije" na katastarskoj parceli 37018 KO Donji grad ( 46.063822, 19.692532) nosioca projekta "ADAM ŠPED SYSTEM" DOO za transport i špedicijuSubotica, Bikovački put br.11.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima javnog informisanja. Tekst rešenja u celosti može se preuzeti na imnternet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/IV-08-501-352-2015.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9706

Povratak...