f GU Subotica: Obaveštenje o određivanju obima i sadržaja Studije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

GU Subotica: Obaveštenje o određivanju obima i sadržaja Studije

17.11.2015

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU 
ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „RAVNICA“ AD Bajmok, Zubačište 72A podneo je dana 22.09.2015. pod brojem IV-08-501-313/2015, Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: „IZGRADNJA NOVIH OBJEKATA U POSTOJEĆEM KOMPLEKSU FARME ZA TOV SVINJA“, na katastarskoj parceli 7443/1 KO Bajmok, ulice STANIŠIĆKA BB (45.967326°, 19.394685°).

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9702

Povratak...