f Saopštenje o projektu "Zajedničkim snagama unapređujemo ekološko stanje Palićkog i Ludaškog jezera - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Saopštenje o projektu "Zajedničkim snagama unapređujemo ekološko stanje Palićkog i Ludaškog jezera

17.11.2015

Udruženje Građana Ostorka u okviru projekta ZAJEDNIČKIM SNAGAMA UNAPREĐUJEMO EKOLOŠKO STANJE PALIĆKOG I LUDAŠKOG JEZERA koji je sufinansiran od strane Grada Subotice, Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine u 2015. godini, Poziva zainteresavne poljoprivredne proizvođače i građane da učestvuju na predavanjima koje se održavaju:

Teme predavanja su sledeće:

  1. Prirodne vrednosti Palićkog i Ludaškog jezera i značaj formiranja zaštitnih pojaseva - predstvanici Javnog preduzeća Palić – Ludaš,
  2. Opasnosti upotrebe herbicida u poljoprivredne svrhe, Bognar Pasztor Hajnalka,
  3. Mogućnosti obavljanja organske poljoprivrede i poljoprivrednih delatnosti koji su u skladu sa merama zaštite prirode - Dobra praksa – prelazak sa konvencionalne na organsku proizvodnju,  izazovi i uspeh konverzije – organski proizvođač – Josip Mamužić

 

Projekat cilja da obučava i informiše lokalne poljoprivredne proizvođače koji poseduju gazdinstvo, njive i deluju neposredno na obali Palićkog i Ludaškog jezera. Organizuju se predavanja u tri naselja, Palić, Šupljak i Hajdukovo. Edukativna predavanja služe za informisanje proizvođača i stanovništva o značaju formiranja zaštitnih pojaseva i mogućnostima o prelazku na organksu proizvodnju, i da ih pripremaju na diskusiju sa predstavnicima lokalnih samouprava i upravljača prirodnih dobara, kako bi međusobni dijalog bio uspešan i konstruktivan na predstojećem okruglom stolu, kao u budućnosti. Otvorena diskusija u formi okruglog stola se organizuje 27. novembra 2015., u petak 18h u MZ Palić.

Kontakt osoba: Leona Mezei

Tel: 024-670 850

Mobil: 060670851

Povratak...