f AC SU - Javna kampanja u Bačkoj Topoli - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Javna kampanja u Bačkoj Topoli

17.11.2015

Volonteri Udružanja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Subotica su u ponedeljak, 16. novembra 2015. godine u Bačkoj Topoli organizovali javnu kampanju u okviru projekta „Primena Zakona o Arhuskoj konvenciji u praksi“ podržanog od strane Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Grada Subotice. Tim povodom delili su propagandni materijal građanima upoznavajući ih sa odredbama Arhuske konvencije koju je Republika Srbija ratifikovala 2009. godine, te ih izveštavali o mogućnostima koje im ova Konvencija pruža. Pozivali su ih na veće uključivanje u procese donošenja odluka na svim nivoima vlasti, ističući da je veoma važno učešće građana na javnim raspravama koje se održavaju u njihovoj lokalnoj samoupravi.

Osim toga, informisali su i o mogućnostima korišćenja biomase u eneregetske svrhe u skladu sa projektom “Održivo korišćenje biomase u energetske svrhe” koji se sprovodi u saradnji sa niškim Arhus centrom uz podršku GIZ-a. Na žalost, većina građana je izjavila da uopšte nisu upoznati sa ovim načinom proizvodnje energije. 

Javnoj kampanji je prethodio sastanak predstavnika Gradske uprave Subotica i Bačke Topole, kao i Udruženja TERRA'S i Regionalnog Arhus centra u cilju sprovođenja daljih aktivnosti kako bi se pospešio kvalitet življenja u Severenobačkom okrugu. S tim u vezi, je dogovoreno njihovo učešće na javnoj prezentaciji: “Izgradnja biogasne elektrane” koja će se održati 24. novembra 2015. godine u prostorijama opštine Bačka Topola.

Povratak...