f APV: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

APV: Obaveštenje o podnetom zahtevu

03.11.2015

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je objavio OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada, operatera CIAK DOO, Banovačka 36, Stara Pazova, na lokaciji u Novom Sadu.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 07.09.2015. godine, operater CIAK DOO, Banovačka 36, Stara Pazova, podneo Zahtev za izdavanje dozvole: za skladištenje otpadnih kumulatora na lokaciji u Novom Sadu, Primorska 86, na katastarskoj parceli 385/1 KO Novi Sad IV.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 03.12.2015. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, svaki radni dan, od 11-13 h.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...