f Otvoren srpsko-nemački forum o razvoju reciklažne industrije i upravljanja otpadom - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Otvoren srpsko-nemački forum o razvoju reciklažne industrije i upravljanja otpadom

03.11.2015

„Do 2028. godine svi naši gradovi i opštine će morati da završe pripremu projektne dokumentacije, finansiranje, izgradnju i počekat odlaganja komunalnog otpada na sanitarne deponije. Do tada će građani uveliko razdvajati otpad u domaćinstvima na otpad za reciklažu, otpad za kompostiranje i otpad za deponovanje, a u skladu sa okvirnom direktivom o otpadu“, rekla je državni sekretar ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na prvom forumu na temu razvoja reciklažne industrije i transfera tehnologija i znanja u oblasti upravljanja otpadom između predstavnika nemačke i srpske industrije.

Božović je istakla da će se u narednih dvadeset i pet godina, pomoću različitih finansijskih izvora, uložiti oko jedne milijarde eura u upravljanje otpadom. Ovaj novac će biti uložen u zatvaranje, sanaciju i rekultivaciju trenutnih nesanitarnih deponija kojih u ovom trenutku ima 3500 u Srbiji, zatim izgradnju infrastrukture za prikupljanje, razvrstavanje, transport i deponovanje otpada u 26 regiona za upravljanje otpadom, kao i postrojenja za ekološki prihvatljivo spaljivanje otpada i mehaničko – biološki tretman.

Sistem sakupljanja otpada trenutno pokriva oko 60% populacije, a cilj je da svi građani imaju uslugu odnošenja i zbrinjavanja otpada. Srbija, kao društvo, trenutno odvaja i reciklira tek 5 odsto otpada koji proizvede i preradi u regionalnim sistemima za upravljanje otpadom. Cilj je deset puta veći i iznosi 50% komunalnog otpada, ili nešto više od milion tona recikliranog otpada godišnje. Reciklažna industrija Srbije zapošljava na desetine hiljada građana i Vlada Republike Srbije aktivno pomaže razvoj reciklažne industrije kako finansijskim merama i instrumentima, tako i politikama dostizanja standarda u ovoj oblasti.

Iskustva Savezne Republike Nemačke u oblasti upravljanja otpadom, transfer znanja i tehnologija industrije u saradnji sa predstavnicima srpske privrede, predstavljaće značajan resurs za dalji razvoj i napredak sektora upravljanja otpadom u Republici Srbiji.

Forumu su prisustvovali predstavnici ambasade savezne Republike Nemačke, saveznog Ministarstva ekonomije i energije Nemačke, zatim Evropske Komisije, direktorata za životnu sredinu, kao i predstavnici nacionalnih institucija Vlade Republike Srbije, predstavnici industrije Nemačke i reciklažne industrije Srbije.

Izvor:http://www.eko.minpolj.gov.rs/otvoren-srpsko-nemacki-forum-o-razvoju-reciklazne-industrije-i-upravljanja-otpadom/

Povratak...