f Zasedanje ekspertske grupe za Bernsku konvenciju u Strazburu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zasedanje ekspertske grupe za Bernsku konvenciju u Strazburu

13.10.2015

Pokrajinski sekretar dr Slobodan Puzović je kao predstavnik Republike Srbije, na predlog nadležnog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, učestvovao na međunarodnom skupu ekspertske grupe posvećene sprovođenju Bernske konvencije, održanom u Strazburu, 12-13. oktobra 2015. 

Skup je održan u zgradi Saveta Evrope. Međunarodni skup ekspertske grupe u Strazburu posvećen je očuvanju raznovrsnosti živog sveta i njihovih osetljivih staništa i predela. Srbija je donela zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa u novembru 2007. Na skupu u Savetu Evrope učestvovali su predstavnici 15 evropskih zemalja, kao i 10 međunarodnih organizacija i fondacija, između ostalih BirdLife International, AEWA, FACE, EU DgEnviro, Euronatur. Dr Slobodan Puzović je tokom trajanja skupa razgovarao sa prisutnim ekspertima iz pojedinih zemalja i organizacija u cilju razmene iskustava u implementaciji Bernske konvencije i mogućnostima razvijanja dalje saradnje na tom planu.

Uzeo je učešće tokom rasprave po različitim tačkama dnevnog reda, tokom oba radna dana. Posebno se javljao za reč tokom diskusija o evropskim akcionim planovima za pojedine značajne vrste na međunarodnom nivou, prilikom rasprave o održivom korišćenju populacija vrsta koje se smatraju migratornim i lovnim u pojedinim zemljama, tokom sagledavanja negativnih uticaja vetroparkova na predele i biološku raznovrsnost, kao i tokom razmatranja mogućnosti da se šira javnost uključi u monitoring migratornih pomeranja ptica putem međunarodnog elektronskog portala.

Posebna tačka na ekspertskom skupu Bernske konvencije bila je posvećena Srbiji, na kojoj je dr Slobodan Puzović izneo prezentaciju pod nazivom „Presumed deliberate or accidental killing of Birds in Serbia: poisoning-shooting“. Istakao aktivnosti koje je preduzeo Pokrajinski sekretarijat za životnu sredinu u okviru svojih inspekcijskih aktivnosti, u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode i drugim partnerima, u funkciji sprečavanja ilegalnog trovanja, hvatanja i ubijanja retkih i zaštićenih vrsta životinja, vođenja procedura prilikom nalaženja otrovanih jedinki, kao i saradnje sa istražnim organima, policijom i sudstvom. Naglašen je značaj aktivnog rada na terenu Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Naročito je istaknuta aktivnost vezana za provođenje medijske kampanje radi zaustavljanja trovanja ptica i drugih životinja karbofuranom, koju sprovodi Svetski fond za prirodu (WWF Srbija), Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Pokrajinski sekretarijat, kroz brojne skupove, radionice, konferencije za štampu, gostovanja u tv-radio emisijama. Navedeni su projekti koje je Pokrajinski sekretarijat sa partnerima realizovao u Vojvodini u novijem periodu, a koji su u direktnoj funkciji očuvanja prirodne baštine i biodiverziteta i smanjenja opasnosti od trovanja i ilegalnog ubijanja. Nakon prezentacije, u diskusiji je istaknut vidljiv napredak u aktivnostima partnera iz Srbije (AP Vojvodine), u funkciji sistemskog rešavanja problema i jačanja uloge inspekcijskih, istražnih i sudskih organa i posebno civilnog sektora. Naglašeno je da će sekretarijat Bernske konvencije i dalje pažljivo pratiti situaciju po ovom pitanju u Srbiji, nakon prijave Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije o učestalim trovanjima životinja iz 2014, i da će o tome obaveštavati stalni komitet. Na osnovu toga će se formirati i stav u okviru otvaranja i vođenja pregovora za poglavlje 27-životna sredina.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...