f AC SU – Javna kampanja o biomsi na Biofestu u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU – Javna kampanja o biomsi na Biofestu u Subotici

17.10.2015

Udruženje TERRA’S je, u saradnji sa Otvorenim univerzitetom Subotica i Regionalnim Arhus centrom Subotica, 15. i 16. oktobra, organizovalo 11. Međunarodni festival organskih proizvoda BIOFEST 2015. Tokom manifestacije su održane panel diskusije na temu „STOP GMO - ekonomski i ekološki aspekti u poljoprivredi“ i „Regulisanje prodaje organskih proizvoda u različitim kanalima distribucije“, zatim međunarodna konferencija na temu „Stanje i perspektive organske proizvodnje u Jugoistočnoj Evropi - SEEON“.

Održana je i izložba organskih proizvođača i ekoloških organizacija, među kojima je bio i štand TERRA’S-a na kojem su se delili propagandni materijali izdati preko zajedničkog projekta Mreže Arhus centara u Srbiji koji nosi naziv “Održivo korišćenje biomase u energetske svrhe i definisanje „održivosti“ u ovom kontekstu u Srbiji“ – akronim „Održivo korišćenje biomase“, a koji finansira GIZ.

U okviru izložbe i na panel diskusijama, volonteri Regionalnog Arhus centra Subotica su učesnicima delili propagandni materijal, upoznajući ih sa radom Arhus centara u Srbiji kao i sa značajem korišćenja biomase u energetske svrhe, kao jednim od najzančajnijih potencijala korišćenja obnovljivih izvora energije.

Izvršena je i kratka analiza, pri čemu je konstatovano da većina farmera koji su bili među izlagačima ili učesnicima na manifestaciji, poseduje veoma malo znanja o ovom značajnom energentu, te potvrdilo ranije tvrdnje da je potrebna njihova dalja edukacija o upotrebi biomase u energetske svrhe iz poljoprivrednih ostataka. Istovremeno su i ostali učesnici, prevashodno osnovci i srednjoškolci, informisani o načinima korišćenja biomase u energetske svrhe, a propagandni materijal je deljen i najmlađima.

Povratak...