f Primena koncepta Zelene ekonomije kroz usvajanje seta zelenih zakona - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Primena koncepta Zelene ekonomije kroz usvajanje seta zelenih zakona

16.09.2015

„Politika „zelenog rasta“ i „zelene ekonomije“ kreirana je kao odgovor na globalne krize u strukturi održivog razvoja sa ciljem da se doprinese ostvarivanju koncepta održivog razvoja, odnosno optimalnom upravljanju životnom sredinom i socijalnoj jednakosti. Zelena ekonomija se odnosi na široko korišćenje obnovljivih resursa kao izvora energije, povećanje energetske efikasnosti, ali jednako tako i na razvoj i primenu održive organske poljoprivrede. Sve ovo rezultira kreiranjem novih „zelenih“ radnih mesta koja su u direktnoj vezi sa životnom sredinom i okretanje tzv. opštem, „zelenom“ privrednom rastu“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković u svom uvodnom obraćanju na drugoj međunarodnoj konferenciji „Zelena ekonomija“.

Ministar Bogosavljević Bošković je istakla da zelena ekonomija može da se postigne samo kroz konkretan paket mera – zakonodavne i tržišne mehanizme, kao i uključivanjem privatnog sektora. Takođe je naglasila da su istraživanje i inovacije u oblasti „zelenih“ tehonologija su ključne, kao i prenos tehnologija od razvijenih ka zemljama u razvoju je ključno sredstvo za podsticanje zelenog ekonomskog razvoja.

„Srbija kao država, kao i same lokalne samouprave, će obezbediti deo finansijskih sredstava za implementaciju EU ekoloških standarda iz međunarodnih izvora finansiranja, ali model javno-privatnog partnerstva svakako predstavlja jedno od neophodnih rešenja za punu implementaciju. Model javno-privatnog partnerstva je i jedan od načina za izgradnju energetskih objekata za spaljivanje nereciklabilnog otpada, odnosno za upotrebu nereciklabilnog otpada za proizvodnju električne i toplotne energije. U većim gradovima Srbije, kao što su Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš, odnosno u regionima u kojima se generiše veća količina otpada, realizacija navedenih projekata bi svakako bila opravdana i održiva“, naglasila je ministar.

Bogosavljević Bošković je rekla da je Ministarstvo pripremilo za usvajanje set zakona koji se direktno odnose i doprinose primeni koncepta zelene ekonomije: Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti prirode, Zakona o nacionalnim parkovima i Zakona o zaštiti zemljišta, kojima se reafirmiše ponovno uspostavljanje Fonda, afirmiše razvoj reciklažne industrije u kontekstu očuvanja resursa i novih radnih mesta, otpad sagledava u potpunosti kao resurs, stvaraju bitne preduslove za zaštitu i očuvanje našeg ukupnog prirodnog i kulturnog nasleđa, zaštitu i očuvanje bogatog biodiverzitea i geodiverziteta Srbije, uz očuvanje i unapređivanje ekološki značajnih područja.

„Upravljanje otpadom, a naročito sakupljanje i razvrstavanje otpada, je ekološko, ali i ekonomsko pitanje u kojem leži veliki potencijal. Zeleno zapošljavanje moglo bi da predstavlja ključnu kariku u borbi protiv siromaštva. Procenjuje da bi se implementacijom propisa u sektoru upravljanja otpadom rast poslova povećao za 10% od sadašnjeg trenda zapošljavanja“, zaključila je ministar Bogosavljević Bošković.

Izvor: http://www.mpzzs.gov.rs/primena-koncepta-zelene-ekonomije-kroz-usvajanje-seta-zelenih-zakona/

Povratak...