f Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu - Slobodna zona Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu - Slobodna zona Subotica

16.09.2015

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine i održivi razvoj objavio je  OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat „Dogradnja proizvodno - poslovnog objekta„ koji obuhvata proširenje proizvodne linije na katastarskoj parceli 33928/18 KO Donji grad, Subotica (46.079905°, 19.634190°), nosioca projekta „SLOBODNA ZONA“ SUBOTICA.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja.

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9452

Povratak...