f Vojvodina: Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje elektronskog i električnog otpada operatera E reciklaža NS - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vojvodina: Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje elektronskog i električnog otpada operatera E reciklaža NS

18.08.2015

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje elektronskog i električnog otpada operatera E reciklaža NS, Molijerova 6/4, Novi Sad.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 06.08.2015. godine, operater E reciklaža NS, Molijerova 6/4, Novi Sad, podneo Zahtev za izdavanje dozvole: za skladištenje elektronskog i električnog otpada na lokaciji u Novom Sadu.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17.09.2015. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, od 11-13 h.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...