f Subotica: Korov u Ulici Lasla Sekereša - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Korov u Ulici Lasla Sekereša

10.08.2015

Ekološka patrola Yu eco televizije zabeležila je negativan primer u Ulici Lasla Sekereša kod broja 20. Zapušteno imanje i ambozija visine više od jednog metra ukazuju da se o parceli ne vodi briga na pravi način. Neuredna okućnica ugožava i trud komšiluka, koji sa druge strane zna šta su pravila redovnog održavanja.

Uredno pokošena trava primer je koji bi trebalo svi savesni građani da slede.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/korov-u-ulici-lasla-sekere

Povratak...