f Informacija o curenju smeše pentana/heksana - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Informacija o curenju smeše pentana/heksana

01.08.2015

U subotu, 01.08.2015. godine 15:30 čas., na železničkoj stanici u Petrovaradinu, primećeno je curenje (kapanje) na ventilu vagon cisterne, koja je prevozila smešu pentana/heksana na relaciji Odžaci-Pančevo. O tome su odmah obavešteni MUP Sektor za vanredne situacije, Operativni centar Železnica Srbije, vatrogasci i Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine.

Preduzete su mere bezbednosti, cisterna je prebačena sa petog na prvi kolosek, isključena je struja, MUP i vatrogasci su obezbedili lokaciju. Naložene su mere hitne sanacije i mobilna ekipa vlasnika sadržaja cisterne, „Standar-gas“-a je utvrdila da je došlo do zadržavanja sadržaja u telu ventila vagon-cisterne. Nakon intervencije cisterna je vraćena u redovni saobraćaj.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...