f Javni uvid u nacrt Master plana razvoja turizma regiona jezera Palić 2015 - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni uvid u nacrt Master plana razvoja turizma regiona jezera Palić 2015

05.08.2015

Regionalni Arhus centar Subotica podseća zainteresovanu javnost i stručne lica i službe da je u toku javni uvid na nacrt Master planarazvoja turizma regiona jezera Palić 2015. 

Nacrt se može preuzeti sa sajta Grada Subotice na adresi:
•    Tekst: www.subotica.rs/_transfer/Master_Plan_Palic_final_draft_070715.pdf
•    Grafički prikaz
Materijal se može dobiti na uvid u štampanoj formi u Sekretarijatu za privredu LER i turizam Gradske uprave Subotica (Gradska kuća, II sprat, kancelarija broj 224/2).

Zainteresovana javnost, organi i organizacije svoje primedbe mogu dostaviti do 13. avgusta 2015. godine, elektronski na adresu guprivreda@subotica.rs ili poštom na adresu Sekretarijata za privredu LER i turizam Gradske uprave Subotica (Gradska  uprava Subotica,  Trg slobode 1, broj 224/2, 24000 Subotica, sa naznakom „Primedbe Master Plan Palić“).

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9294

Povratak...