f Korov osvaja ono što zapustimo - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Korov osvaja ono što zapustimo

29.07.2015

Radio-televizija Yu Eco počela je i ove godine akciju “Da se zna ko kosi, a ko ne kosi”. Svakodnevno ćete u našim informativnim emisijama imati priliku da vidite pozitivne i negativne primere održavanja javnih i privatnih zelenih površina u gradu. Nažalost, pojedine primere nećete videti po prvi put.

I ovu parcelu ističemo kao negativan primer već godinama u našoj akciji. Lokaciju nekadašnje diskoteke, u iščekivanju buduće namene polako ali sigurno osvaja korov. Upravo zbog ovog primera nadležni treba da razmišljaju o kažnjavanju investitora koji ne održavaju parcele koje su kupili, a sve u cilju njihovog dovođenja u bolje stanje.

Desetak metara dalje, jedan drugi investitor je realizovao svoju investiciju, a njeno funkcionisanje prati i održavanje zelenih površina u koliko-toliko pristojnom stanju.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/korov-osvaja-ono-zapustimo

Povratak...