f Postignuti vidljivi rezultati u pogledu kvaliteta vode jezera Palić - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Postignuti vidljivi rezultati u pogledu kvaliteta vode jezera Palić

28.07.2015

Nakon godinu dana od formiranja Radne grupe za implementaciju Plana za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline uspešno je realizovano nekoliko tačaka Akcionog plana i već su primetni prvi rezultati.

U proteklom periodu dosta je urađeno na usklađivanju dokumentacije, obezbeđen je deo opreme za unapređenje rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, identifikovani su zagađivači u zaštićenoj zoni, te su stvoreni uslovi na realizaciju ostalih tačaka Akcionog plana. Sa Nemačkom razvojnom bankom postignut je dogovor o finansiranju aktivnosti na sanaciji jezera Paliću u ukupnom iznosu od 4 760 000 evra, čime je obezbeđeno dalje sprovođenje aktivnosti na realizaciji Plana.

U proteklih godinu dana, prema rečima članova Radne grupe, najviše je urađeno na usklađivanju gradskih odluka i urbanističkih planova, čime su stvoreni uslovi za nastavak implementacije Plana. Između ostalog, izrađeni su planovi detaljne regulacije za priobalje Palićkog jezera, uspostavljen je mehanizam održavanja zaštitne zone, realizovan je pilot projekata kontinuiranog monitoringa kvaliteta vode i izmenjena je Odluka o javnoj kanalizaciji.

Prema rečima članova Radne grupe za implementaciju plana, u proteklih godinu dana ostvareni su i vidljivi rezultati u pogledu kvaliteta vode u II i III sektoru. Prema rečima hidrologa i člana Radne grupe, Mišela Romana, prethodnih godina proizirnost vode je bila 25 cm, dok je sada i više od 70 cm.

Sa Nemačkom razvojnom bankom postignut je dogovor o finaniranju aktivnosti u okviru Programa zaštite biodiverziteta Palić/Ludaš u ukupnom iznosu od 4 760 000 evra. Uz pomoć ovih sredstava biće izgrađen potisni vod, koji će omogućiti da se otpadne vode naselja Palić odvode do centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, završetak kanalizacione mreže naselja Palić, dalje unapređenje efikasnosti prečišćavanja otpadnih voda, radovi na formiranju multifunkcionalnih zaštitnih zona i brojne druge aktivnosti na sanaciji jezera.

Izvor: http://www.subotica.com/vesti/postignuti-vidljivi-rezultati-u-pogledu-kvaliteta-vode-jezera-palic-id23466.html

Povratak...