f Uginuće ribe na akumulaciji Stara Moravica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Uginuće ribe na akumulaciji Stara Moravica

27.07.2015

Dana 25.07.2015. godine došlo je do uginuća ribe na akumulaciji Stara Moravica u severnobačkom upravnom okrugu opština Bačka Topola.

Inspekcijska kontrola obavljena je na osnovu telefonske prijave korisnika ribarskog područja D.O.O. Ribolovački savez Vojvodine dobijene dana 25.07.2015. godine u 21.30. časova. Inspekcijskim pregledom cele akumulacije u dužini od pet kilometara metodom pravilnih segmenata izbrojano je 4650 komada uginulih smuđeva dužine od 20 do 45 cm. Uginula riba nalazi se na delu akumulacije od naselja Stara Moravica uzvodno prema brani u naselju Krivaja na dužini od 1800 metara, skoncentrisana na obe obale ribolovne vode, u plićaku uz samu obalu ili uz trsku.

Na ribolovnoj vodi nema tragova zagađenja niti promena u mirisu ili boji vode. Navedena akumulacija koristi se za navodnjavanje poljoprivrednih kultura od strane dva preduzeća D.O.O. Krivaja iz Krivaje i PIK Moravica iz Stare Moravice. Tokom prethodnog perioda korišćenjem vode iz akumulacije sistemom pumpi vodeni stub je snižen za 110 cm, ali nije do sada pređena granica biološkog minimuma do kojeg je dozvoljeno zakonskim propisima zahvatanje vode za potrebe navodnjavanja. U vremenskom periodu pre uginuća ribe bile su visoke temperature vazduha i vode, dok je dana 25.07.2015. u popodnevnim časovima došlo do naglog pada vazdušnog pritiska i temperature vode što je u plićaku ( 20 do 40 cm) na delu gde je uginula riba najverovatnije dovelo do nestajanja kiseonika u vodi što je imalo za posledicu uginuće najosetljivije vrste ribe na ove negativne uslove-smuđa.Nije bilo primeraka uginule ribe drugih vrsta. O uginuću ribe na akumulaciji Stara Moravica obaveštena je vodna inspekcija Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kao i veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Korisniku je naloženo da u narednim danima prati dalji razvoj situacije na ribolovnoj vodi obzirom da zbog daljeg korišćenja vode za navodnjavanje i promenjivih vremenskih uslova postoji mogućnost novih uginuća i da o svemu izveštava nadležne inspekcije.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...