f Vojvodina: Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vojvodina: Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole

22.07.2015

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/2009 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada operatera Jakob Becker d.o.o. Ruma, na lokaciji u Rumi, Industrijska bb.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 16.07.2015. godine, operater Jakob Becker d.o.o. Ruma, podneo Zahtev za izdavanje dozvole:za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera u Rumi.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 21.08.2015. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, od 11-13 h.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...