f Uskoro prvi radovi na izgradnji Regionalne deponije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Uskoro prvi radovi na izgradnji Regionalne deponije

15.07.2015

Prvi radovi na izgradnji Regionalne deponije između Oroma i Bikova uskoro treba da počnu. Radovi su prijavljeni nadležnom Pokrajinskom sekretarijatu, i očekuje se da će izvođači radova u kratkom roku krenuti sa izgradnjom privremenih saobraćajnica. Paralelno sa ovim radovima radi se i na završetku izrade glavnih projekata, tako da se u avgustu očekuje pribavljanje velike dozvole na osnovu koje će se graditi svi ostali objekti. Regionalna deponija u mnogome će se razlikovati od postojećih smetlišta. U planu je izgradnja dve kasete tela deponije, dva puta po 3 hektara, u okviru koje će funkcionisati prečistač procedne vode, postrojenje za tretiranje bio–otpada, za separaciju otpada, hangar za privremeno odlaganje opasnog otpada, reciklažno dvorište. Vrednost investicije je oko 15 miliona eura. Izvođače radova čini konzorcijum u sastavu– dve domaće firme i jedna inostrana, iz Italije. Prema potpisanom ugovoru 28. januar 2017. godine rok je za izgradnju svih objekata Regionalne deponije.

Izvor: http://www.radiosubotica.co.rs/sh/news.htm#5

Povratak...