f GU Subotica - „Dogradnja skladišnog objekta-Hladnjača za voće“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

GU Subotica - „Dogradnja skladišnog objekta-Hladnjača za voće“

14.07.2015

Iz GU Subotica, Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine informišu sve zainteresovane građane da je doneto Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat „Dogradnja skladišnog objekta-Hladnjača za voće“, koji obuhvata izgradnju rashladnih komora i proširenje smeštajnog kapaciteta u dve faze na katastarskoj parceli 6993 KO Tavankut objekta (46.042380°, 19.465552°), nosioca projekta ZZ „VOĆKO“ Donji Tavankut, Zmaj Jovina br.73.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja.

Tekst Rešenja možete preuzeti ovde.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9303

Povratak...