f ’’Uključi se i ti- budi zaštitnik životne sredine“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

’’Uključi se i ti- budi zaštitnik životne sredine“

29.06.2015

U organizaciji Arhus centra Novi Sad, 29.06.2015. godine, na Međunarodni dan Dunava, na Novosadskom keju u neposrednoj blizini kupališta Štrand, realizovana je javna kampanja ’’Uključi se i ti- budi zaštitnik životne sredine“, sa ciljem podizanja svesti i informisanosti građana.

Aktivisti i volonteri, Arhus centra Novi Sad, su u direktnom kontaktu sa građanima, a pogotovo mladima, razgovarali o Arhuskoj Konvenciji i uopšte o radu Arhus centra, o kompleksnosti poglavlja 27 pristupnih pregovora Republike Srbije i Evropske Unije, delili informativne liflete i prezentovali mogućnosti korišćenja usluga Arhus centara ne samo u Novom Sadu, već i Srbiji.

Iako je prvobitno javna kampanja bila planirana za 25.06.2015. godine, zbog nepovoljnih vremenskih uslova, članovi Arhus centra Novi Sad su doneli odluku da se kampanja odloži i sprovede neposredno nakon stabilizacije vremena.

Javna kampanja je izvedena u sklopu projekta ’’Uključi se i ti- budi zaštitnik životne sredine“, jačanje ekološke svesti primenom Arhuske konvencije- poglavlje 27-zaštita životne sredine’, sufinansiranom od strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Izvor: http://aarhusns.rs/uklju%C4%8Di-se-i-ti-me%C4%91unarodni-dan-dunava/

Povratak...