f Procena uticaja projekata na životnu sredinu Bazna stanica mobilne telefonije - „SU-Kersko groblje UMTS - SUU93“ - TELEKOM SRBIJA - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Procena uticaja projekata na životnu sredinu Bazna stanica mobilne telefonije - „SU-Kersko groblje UMTS - SUU93“ - TELEKOM SRBIJA

07.07.2015

Iz Gradske uprave Grada Subotice, Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine obaveštavaju da je doneto Rešenje da je potrebna izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu za projekat „Bazna stanice mobilne telefonije - „SU-Kersko groblje UMTS - SUU93“ u Subotici na katastarskoj parceli 34178/1 KO Donji grad , Subotica (46.083330, 19.658100 ), nosioca projekta „TELEKOM SRBIJA“ AD Beograd, Takovska br. 2.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9274

Povratak...