f Kanjiža: Procena uticaja na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Kanjiža: Procena uticaja na životnu sredinu

15.06.2015

Služba za inspekcijsko-nadzorne poslove Opštinske uprave Kanjiža obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da FIM D.O.O. iz Kanjiže, ul. Narodnih heroja br. 12. podnelo je Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Predmet studije je Projekat zamene polu-ukopanog rezervoara hemikalija, koja se planira na teritoriji katastarske opštine Kanjiža na parceli top. br. 6930. koja se nalazi u opštini Kanjiža u Kanjiži u ulici Narodnih heroja.

Rok za dostavu mišljenja je 29. juni 2015. godine

Uvid u tehničku dokumentaciju i dostava mišljenja – pismenim putem – omogućena je u kancelariji br. 5. zgrade Opštine Kanjiža, Trg glavni br. 1., u vremenu od 08 do 12 časova svakog radnog dana.

Izvor: http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index-sr.html?id=642

Povratak...