f Subotica: Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

11.06.2015

Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Gradske uprave Subotica daje sledeće:OBAVEŠTENJE.

Nosilac projekta „TELEKOM SRBIJA“ A.D. Beograd, Takovska br. 2, I.J. Subotica, Prvomajska br. 2-4, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Bazne stanice mobilne telefonije – Trg Cara Jovana Nenada – SU27/SUX27/SUU27/SUL27 na životnu sredinu na katastarskoj parceli 3723/3 KO Stari Grad.

Podaci i dokumentacija iz zahteva nosioca projekta mogu se dobiti na uvid u prostorijama Gradske kuće (II sprat, soba 226), radnim danom od 10.00 do 12.00 časova u periodu od 12.06.2015 do 22.06.2015.godine

Svi zainteresovani u navedenom roku mogu izvršiti uvid u dokumentaciju i dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Gradska uprava, Odsek za zaštitu životne sredine i održivi razvoj – Trg slobode br.1, Subotica, a vezano za potrebu izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu predmetnog projekta.

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9187

Povratak...