f Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu - stanice mobilne telefonije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu - stanice mobilne telefonije

16.06.2015

Gradska uprava, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine i održivi razvoj OBAVEŠTAVA da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: «Bazne stanice mobilne telefonije „Su01/Suh01//Suu01/Sul01 Subotica centar“», na katastarskoj parceli br. 6110 k.o. Donji grad, opština Subotice, nosioca projekta  «Telekom Srbija» a.d., Takovska 2 Beograd. 

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat, Stare gradske kuće, soba 225 u periodu od 19.06.2015. godine do 29.06.2015, u vremenu od 10 do 12h.

Zainteresovani organi, organizacije  i javnost  u gore navedenom roku, ovom nadležnom organu mogu da dostave svoje mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9222

Povratak...