f Uticaj procesa pristupanja EU na lokalne samouprave u Srbiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Uticaj procesa pristupanja EU na lokalne samouprave u Srbiji

17.06.2015

„U ovom trenutku pregovaračka grupa priprema post-skrining dokument, koji u sebi treba da sadrži detaljno prikazane ciljeve i vremenske periode u kojima će se izvršti transpozicija evropskih direktiva, preliminarni akcioni plan implementacije za sektore otpadnih voda, direktiva o deponijama i direktive o industrijskom zagađenju, kao i prikaz nadležnih institucija za sprovođenje svake od evropskih direktiva za oblast životne sredine“ rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na forumu „Uticaj procesa pristupanja EU na lokalne samouprave u Srbiji“.

Državni sekretar Božović je istakla da će pred predstavnicima lokalnih samouprava biti značajni izazovi i ciljevi koji će morati da ispune u narednom periodu, ali da će imati punu podršku Ministarstva, kao i domaćih i međunarodnih razvojnih institucija.

„Ministarstvo je u 2014. godini započelo reviziju finansiranja zaštite životne sredine u Republici Srbiji u pravcu osnivanja Zelenog fonda Republike Srbije kao jednog od ključnih mehanizama za finansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Trenutno se radi na predlogu izmena i dopuna tri Zakona, koji će se uskoro naći na javnoj raspravi“, rekla je državni sekretar i dodala da očekuje osnivanje Zelenog fonda u septembru mesecu.

Božović je zaključila da će uspostavljanje standarda u oblasti životne sredine u Srbiji iznositi 10 milijardi evra. Do ovog podatka su došli eksperti koji su radili na prvoj strategiji aproksimacije za životnu sredinu 2004. godine. Od tih 10 milijardi, između 4 i 5 milijardi će biti utrošeno na velike infrastrukturne projekte u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama. To znači da Vlada Republike Srbije mora da investira u proseku 250 miliona evra godišnje u projekte zaštite životne sredine.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/uticaj-procesa-pristupanja-eu-na-lokalne-samouprave-u-srbiji/

Povratak...