f Od ponedeljka Javna rasprava o Nacrtima tri zakona u oblasti zaštite životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Od ponedeljka Javna rasprava o Nacrtima tri zakona u oblasti zaštite životne sredine

20.06.2015

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine će, u periodu od 22.06 do 12.07. 2015. godine, sprovoditi Javnu raspravu o nacrtima tri zakona u oblasti zaštite životne sredine.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane institucije, grupe i pojedince da uzmu učešće u javnoj raspravi i da svoje predloge i sugestije dostave Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine prema Programu javne rasprave.

Dokumente možete preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (http://www.mpzzs.gov.rs/od-ponedeljka-javna-rasprava-o-nacrtima-tri-zakona-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine/#more-3462).

Izvor: http://www.mpzzs.gov.rs/od-ponedeljka-javna-rasprava-o-nacrtima-tri-zakona-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine/#more-3462

Povratak...