f Sastanak organizacija Zelene stolice - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sastanak organizacija Zelene stolice

07.05.2015

Sastanak organizacija koje su okupljene oko Zelene stolice, mehanizma za uključivanje građana u rad Odbora za zaštitu životne sredine, Narodne skupštine Republike Srbije održan je 29. aprila 2015. godine.

Sastanak je otvorio Branislav Blažić, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine, koji je naglasio da je učesće civilnog društva na sastancima Odbora i ostalim aktivnostima koje Odbor organizuje od velikog značaja. Naglasio je da postoje četiti oblasti kojima Odbor u narednom periodu uspeti želi da posveti veću pažnju, a to su:

- uspostavljanje zasebnog Ministarstva za zaštitu životne sredine
- uspostavljanje Fonda koji je apsolutno neophodan kako bi se unapredilo stanje u oblasti zaštite životne sredine
- izmena u načinu pripreme zakona u ovoj oblasti gde bi stručna javnost pisala predlog zakona
- veće učešće javnosti u proces donošenja odluka u ovoj oblasti

Gospodin Blažić je dodao da će Odbor nastaviti sa stalnom podrškom mehanizmu Zelene stolice.

Za podršku nastavka učešća predstavnika civilnog sektora u ovom mehanizmu i u sazivu Narodne skupštine od maja 2014. godine, g. Blažiću je uručena zahvalnica. Posebnu zahvalnost za redovno prisustvo predstavnika civilnog sektora na sednicama i ostalim akitvnostima Odbora članovi Zelene stolice su uputili sekretarki Odbora Milici Bašić.

Izlaganje Tanje Petrović, izvršne dikrektorke Mladih istraživača Srbije, obuhvatilo je postojeće mehanizme za učešće građana odnosno udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine. S obzirom da Tanja i Mladi istraživači Srbije koordiniraju komunikaciju između članica mehanizma i Odbora, ona se fokusirala na dosadašnja iskustva u radu Zelene stolice.

Usledio je razgovor o izazvovima sa kojima se ovaj mehanizam do sada susreo u svom radu, ali i mogućnostima unapređenja funkcionisanja. Jedno od važnih otvorenih pitanja bilo je i pitanje merljivih parametara uspešnosti mehanizma. Da li je samo prisustvo na sednicama Odbora i javnim slušanjima dovoljno, na koji način osigurati da nadležni daju konkretne odgovore na pitanja civilnog sektora, kao i kako do narednih koraka u određenim oblastima bila su ključna pitanja o kojima se ragovaralo.
Milica Vojić Marković, predsednica Odbora za zaštitu Životne sredine u skupštinskom sazivu maj 2012. – april 2014. godine u vreme čijeg mandata je uspostavljen mehanizam Zelene stolice, govorila je o nadležnosti i ulozi Odbora i izazovima sa kojima se suočavala u radu. Prema njenim rečima vidljiv je nedostatak koncepta odnosa prema životnoj sredini. Najvidljiviji problemi u radu između ostalog su da Odbor nikada nije dobio zakone koji se pripremaju, da nema dovoljno vremena za proceduralne rasprave o zakonima što na kraju mnogo košta građane jer se donose zakoni koji nisu primenljivi, pitanje je i da li se javne rasprave obavljaju na adekvatan način jer se često skrajuću procedure u cilju bržeg usvajanja zakona što je često praćeno donošenjem paketa zakona, te samim tim nedovoljnom vremenu za raspravu.

Naglasila je da je veoma značajno formiranje neformalne Zelene poslaničke grupe 2009. godine jer je omogućilo da poslanici koji nisu zvanično članovi Odbora mogu dodatno biti angažovani na pitanjima zaštite životne sredine, dajući temi veću vidljivost. Nažalost dodatan problem je nepostojanja novinara koji ovu temu prate i na taj način je stalno drže prisutnom u javnosti. Značajan problem predstavlja i nedostatak obrazovanja administracije na svim nivoima za primenu zakona.

Za uvođenje mehanizma Zelene stolice u redovan rad Odbora 5. juna 2013. godine i time prisustvo civilnog sektora na sednicama, gđi Vojić Marković je uručena zahvalnica.

U cilju unapređenja rada mehanizma Miloš Đajić vodio je deo sastanka posvećen utvrđivanju procedura komunikacije i rada među organizacijama. Nakon grupnog rada, iznošenja predloga i diskusije dogovoreno je da se članovi mailom obaveštavaju o aktivnostima, pozivima za sednice i nastupima u javnosti (zajedničko saopstenje za javnost). U slučajevima kada je potreban zajednički stav po nekom pitanju, tekst se formuliše kao „slažem se – ne slažem se“ i šalje se na glasanje. Dogovoreno je da u ime Zelene stolice sednicama Odbora mogu da prisustvuju članovi organizacija koji su se prijavili, imaju kapacitet i iskustvo bavljenja temom koja je predmet rasprave i mogu da dođu na sednicu. Ako predstavici ne znaju stav većine organizacija, na sastanku će reći da govore u ime svoje organizacije i na osnovu iskustva i kredibiliteta koji poseduju. Oni koji prisustvuju sednici imaju obavezu da napišu kratak zapisnik o toku sednice i temama koje su obrađene. Zapisnik se šalje na mailing listu i objavljuje na sajtu. Od prisutnih na sednicama Odbora se očekuje da se pridržavaju dnevnog reda sastanka i procedura Narodne skupštine RS. Dodatno, biće formirana zatvorena Facebook grupa u koju mogu da se učlane članovi organizacija koje su deo mehanizma Zelene stolice. Grupa će služiti informisanju i diskusiji.

Poziv za uključivanje u rad Zelene stolice ostaje otvoren za sve zaiteresovane organizacije, a da bi postale njegov deo potrebno je da popune obrazac koji se nalazi ovde. Aktivnosti u okviru ovog mehanizma, kao i aktivnosti neformalne Zelene poslaničke grupe svi zainteresovani mogu pratiti na našem sajtu.

Izvor: http://www.zelenidijalog.rs/sastanak-organizacija-zelena-stolica/

Povratak...