f Prva ’’Škola ekološkog prava i etike’’ u Vojvodini - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prva ’’Škola ekološkog prava i etike’’ u Vojvodini

21.04.2015

Povodom Dana Zemlje, Arhus centar Novi Sad organizovao je Školu ekološkog prava i etike namenjenu studentima završnih godina fakulteta, diplomiranim pravnicima, predstavnicima medija i civilnih organizacija.

Školu je danas svečano otvorio pokrajinski sekretar Slobodan Puzović i Olivera Zurovac-Kuzman savetnica u OEBS-Misija u Srbiji.

Cilj Škole je uključivanje mladih sa domaćim zakonodavstvum u oblsti ekologije, upoznavanje sa ekološkim politikama Evroipske unije i priprema za primenu Arhuske konvencije.

Arhus centar Novi Sad pozvao je stručnjake iz ove oblasti, profesore sa dugogodišnjim iskustvom koji su održali predavanja u okviru dvodnevne Škole.

Predavači Škole bili su: prof. dr Mihajlo Crnobrnja, prof. dr Rodoljub Etinski, prof. dr Zoltan Vig, prof. dr Dragana Ćorić, doc. dr Mirjana Drenovak-Ivanović, doc. dr Maja Lukić, advokat Sreten Đorđević i fokalna tačka za primenu Arhuske konvencije dipl. pravnik Tinja Janjatović. Predavači su govorili zaštiti ljudskih prava, životnoj sredini kao značajnom faktoru u razvoju ekonomije, o specifičnostima ljudskih prva zaštićenih Arhuskom konvencijom, o evropskim integracijama, ekološkoj etici i primeni Arhuske konvenicije u Republici Srbiji i načinu ostvarivanja prava na pravnu zaštitu u ekološkim stvarima.

Arhus centar Novi Sad je zaprimio veliki broj prijava za učešće u Školi, što govori da građani žele da participiraju u rešavanju probelam koji se tiču životne sredine, a studenti su u svojim motivacionim pismima isticali da je životna sredina najvažnija za zdravlje ljudi, za napredak, za razvoj. Postoji ogroman iteres za obrazovanje u oblasti ekologije.

Inače, Arhus centra Novi Sad ova događaj organizuje zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i OEBS- Misije u Srbiji, a u sardnji sa Mrežom AARHUS i Univerzitetom u Novom Sadu. Ovo je prva Škola ekološkog prava i etike organizovana u Vojvodini.

Izvor: http://aarhusns.rs/prva-%C5%A1kola-ekolo%C5%A1kog-prava-i-etike-u-vojvodini/

Povratak...