f Ka adekvatnoj životnoj sredini i zdravlju u Jugoistočnoj Evropi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ka adekvatnoj životnoj sredini i zdravlju u Jugoistočnoj Evropi

31.03.2015

Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO), regionalna kancelarija za Evropu, Ministarstvo zdravlja i Regionalni centar za životnu sredinu(REC), organizuju konferenciju “KA ADEKVATNOJ ŽIVOTNOJ SREDINI I ZDRAVLjU U JUGOISTOČNOJ EVROPI”, procena napretka sprovođenja Deklaracije iz Parme, 8. i 9. aprila 2015. godine u Palati Srbija, sala 368 ( Plava sala), Bulevar Mihajla Pupina 2.

Cilj Konferencije priprema aktivnosti za Srednjoročni pregled procesa Životna sredina i zdravlje (EHP), koji će biti predstavljen na Konferenciji u Izraelu (Haifa, 27 i 28 aprila). Klimatske promene, prevencija, uticaj i izazovi u odnosu na zdravlje ljudi, posebno dece biće uključeni u buduće aktivnosti Šeste Ministarske Konferencije Životna sredina i zdravlje, u 2017. godini.

Korporativna društvena odgovornost, unapređena svest o neophodnosti zajedništva, i humanizam su osnovni postulati etičkog kodeksa održivosti procesa Životna sredina i zdravlje, u kontekstu globalnog socijalnog entiteta.

Izvor:http://www.eko.minpolj.gov.rs/ka-adekvatnoj-zivotnoj-sredini-i-zdravlju-u-jugoistocnoj-evropi/

Povratak...