f Stanojević: U Akademskom parku se uklanjaju trula i bolesna stabla - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Stanojević: U Akademskom parku se uklanjaju trula i bolesna stabla

18.03.2015

U Akademskom parku se uklanjaju iključivo trula i bolesna stabla koja su izgubila biološku i dekorativnu vrednost, a ne iz razloga što se na tom prostoru pravi parking, kaže Slobodan Stanojević, direktor JKP „Zelenilo – Beograd”. 

On je naglasio da se ništa u parku ne uništava, već se kompletan sadržaj zelenila obnovlja i obogaćuje, a kada se sadnja završi, park će biti bogatiji za 52 nova stabla.

–Danas u parku postoji određeni broj stabala koja su u svom fiziološkom maksimumu i velike starosti, čime su narušeni funkcionalni i estetski zahtevi koje jedan centralni gradski park i zaštićeno prirodno dobro treba da poseduje. Nove sadnice su visokokvalitetne reprezentativne vrste – rekao je Stanojević.

JKP „Zelenilo – Beograd” je 10. marta započelo s radovima na zameni postojećih bolesnih i fiziološki prestarelih stabala, a projekat rekonstrukcije i obnove zelenila se sastoji iz četiri faze. Završena je prva faza radova, u kojoj su posečena tri stabla, a posađeno je 12 novih – pet sadnica platana i sedam sadnica dekorativnih kruški. Trenutno se izvodi druga faza radova, u kojoj je u toku jučerašnjeg dana posečeno sedam stabala, a danas se sadi osam sadnica dekorativnih kruški i sedam sadnica platana. Takođe je u toku i čišćenje ograde Akademskog parka peskiranjem.

Prema rečima Slobdana Stanjevića u toku 2015. godine, biće završene tri faze zamene. Planirano je uklanjanje 23 stabla i sadnja 52 stabla, kao što su ukrasna kruška, platan sa krošnjom forme kao krov. Svi planirani radovi izvode se uz dobijene uslove i saglasnosti Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a investitor radova je Sekretarijat za zaštitu životne sredine.

Izvor: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1657083

Povratak...