f AC SU - Četiri godine rada Arhus centra Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Četiri godine rada Arhus centra Subotica

06.03.2015

Obeležavanje četvorogodišnjice od osnivanja Regionalnog Arhus centar Subotica započelo je u utorak, 3. marta 2015. godine sadnjom četiri drveta u Hemijsko – tehnološkoj školi. Nastavljena je prošlogodišnja akcija u kojoj tri sadnice pored Otvorenog univerziteta simbolično predstavljaju tri stuba Arhuske konvencije – pravo na informisanje, učešće javnosti u odlučivanju i pravu na pravniu zaštitu u oblasti životne sredine. Ovoga puta, jedno više drvo u dvorištu škole, sa kojom je Arhus centar uspostavio izuzetnu saradnju, označava javnost – odnosno građanina.

U sklopu “rođendana”, u sredu 4. marta 2015. godine, održan je skup koji je započeo promocijom filma o radu Arhus centra, a potom okrugli sto na temu „Upravljanje otpadom (primeni zakonske regulative i dokumenata, uloga inspekcije i rada regionalnih deponija). Uvodničari su bili iz resornog ministarstva i pokrajinskog sekretarijata.

U uvodu je, mr Marina Milojević, iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine rekla da je problem otpada najvidljiviji ekološki problem. Osvrnula se na implementaciju zakonske regulative upravljanja otpadom, pozivajući sve da utiču na različite načine na razvoj ekološke svesti. Takođe, je predložila da se preduzimaju akcije razvrstavanja reciklabilnog materijala, što će doprineti stvaranju navika kod građana o značaju reciklaže.

Svetlana Marušić, iz Pokrajinskog sekretarijata za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine je, između ostalog, govorila o regionalnim deponijama u Vojvodini. Završena je u Sremskoj Mitrovici koja je na probnom radu, a veoma stručan kadar se maksimalno angažuje na dobijanju upotrebne dozvole. Ni posle skoro deset godina od osnivanja preduzeća nije se započelo sa izgradnjom Regionalne deponija Subotica, a kada će – nema odgovora, rekla je, Snježana Mitrović, iz subotičkog Arhus centra i dodala da već sada treba preispitati budući rad deponije uzimajući u obzir razvijen privatni sektor operatera i reciklera.

Savetnik gradonačelnika Subotice, Jožef Hužvar, se uključio u razgovor obaveštavajući prisutne o nekoliko studija koje su u toku izrade u JKP “Čistoća i zelenilo”, kao i odluka da se uradi katastar zagađivača na teritoriji grada.

Na skupu se čulo nezadovoljstvo sa radom pojedinih inspekcija na svim nivoima, te se očekuje poboljšanje sa usvajanjem novog Zakona o inspekcijskom nadzoru. Velikih problema u primeni zakona u ovoj oblasti imaju službenici lokalnih samouprava, ali i operatera i reciklera, te je predloženo inteziviranje obuka, odnosno edukacije.

Regionalni Arhus centar Subotica je formiran 2011. godine na inicijativu Udruženja TERRA’S, a uz podršku Misije OEBS u Srbiji, potpisivanjem Memoranduma između Ministarstva zaštite životne sredine, Grada uprave i Otvorenog univerziteta Subotica.

 

Povratak...