f Ekološki pokret Odžaka: Bez komentara - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ekološki pokret Odžaka: Bez komentara

14.02.2015

Umesto komentarisanja rada lokalne samouprave, kao komentar u celosti prezentujemo prepis Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.  

PREPIS

Pokrajinski sekretarijat  za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Broj: 131-016-39/2014-03
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA ODŽACI
UDRUŽENJE GRAĐANA „Ekološki pokret Odžaka“
Predsednik pokreta Ivica Ćirić
Ul.Bačka 36 
25250 ODŽACI

Predmet: Obaveštenje povodom zahteva

Poštovani gospodine Ćiriću,

Povodom Zahteva koji je Ekološki pokret Odžaka 25.12.2014. godine uputio Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu pod brojem 131-016-39/2014-03, na osnovu  člana 80.stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi ( „ Službeni glasnik RS , broj 129/2007 i 83/2014 – dr. zakon) upućujemo Vam potrebno obaveštenje na osnovu traženog izveštaja broj 03-3-6/2015/IV od 31.01.2015. godine koji smo dobili od načelnika Opštinske uprave Opštine Odžaci. Naime, iz dopisa Ekološkog pokreta Odžaka  proizilazi da se u konkretnom slučaju radi o ocenjivanju opštinske Odluke o dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine u opštini Odžaci koja je od strane Skupštine opštine Odžaci usvojena 29.08.2014. godine i objavljena u Službenom listu opštine 01.09. 2014. ( „Službeni list opštine Odžaci“ broj 16/2014 ) kao opšti akt opštine.

 

U Zahtevu Ekološkog pokreta Odžaka je precizirano da je pomenuta opštinska Odluka  doneta protivno pravilima o proceduri usvajanja opštinskih odluka koja su predviđena u nekoliko meseci ranije donetoj Odluci o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine ( „Zeleni  savet“) od 22.02.2014. godine, koja je objavljena u službenom glasilu opštine  ( Službeni list opštine Odžaci  broj 4/14). Prema  stanju koje je prikazano u zahtevu ističe se da je u fazi donošenja Odluke o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine u opštini Odžaci  nije od strane predlagača te odluke prethodno obezbeđeno mišljenje Saveta za zaštitu životne sredine , tako da Skupština opštine u postupku  razmatranja i usvajanja odluke nije mogla uzeti u obzir pomenuto  mišljenje. Na taj način je, prema proceni Ekološkog društva Odžaci , prekršena procedura usvajanja opštinske odluke koja je predviđena u članu 9. Odluke o osnivanju Saveta za  zaštitu  životne sredine , pošto je faza prethodnog davanja mišljenja  od strane opštinskog Saveta za zaštitu životne sredine , izostavljena.  U odgovoru Opštinske uprave Opštine Odžaci koji smo dobili  povodom našeg  načelnik Opštinske uprave gosp. Špiro Šorgić, navodi se da „ mišljenje Zelenog saveta o naknadi za zaštitu životne sredine u opštini Odžaci nije traženo iz razloga što se radi o odluci finansijskog karaktera kojom je utvrđena visina naknade, a ne i način korišćenja sredstava“.

Na osnovu svega iznetog , Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu smatra da je u formalno-pravnom smislu prekršena procedura  pri usvajanju Odluke o dopuni Odluke o o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Odžaci , broj 

011-47/2014-II od 29.08.2014. godine, te da se pitanje prethodnog mišljenja „Zelenog saveta“ u konkretnom slučaju, kao i i u svim ostalim slučajevima , mora tretirati kao pravno relevantno i obavezno mišljenje , imajući u vidu  da je „Zeleni savet“ stručno telo Skupštine opštine Odžaci i da u njegov sastav ulaze kako predstavnici Opštinskog veća , tako i predstavnici Opštinske uprave Opštine Odžaci kojima celokupan tok u postupku usvajanja odluke iz ovog domena  MORA BITI POZNAT. Kako  Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu nema ovlašćenja u pogledu  ispitivanja i ocenjivanja zakonitosti opštih akata koje usvajaju organi jedinica lokalne samouprave, molimo Vas  da se sa svojim zahtevom obratite Ministarstvu za  državnu upravu i  lokalnu samoupravu  koje ima pravnu mogućnost da kroz mehanizme inspekcijskog nadzora ispita  sve navode iz Vašeg zahteva i donese pravno obavezujuću odluku o eventualnom poništavanju ili ukidanju pomenute opštinske odluke.

U uverenju da je potrebna međusobna saradnja u obostranom interesu, srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem, 

POKRAJINSKI SEKRETAR
Branislav Bugarski

Izvor: http://www.epodzaci.org/index.php/komentari/524-bez-komentara

Povratak...