f Uslov EU: Smanjite ugljen-dioksid - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Uslov EU: Smanjite ugljen-dioksid

04.02.2015

Smanjenje emisije gasova ugljen-dioksida je jedan od uslova ulaska u EU koji može da doprinese osiguranje konkurentnosti i ublažavanje klimatskih promena.

Ovo se čulo danas u Privrednoj komori Srbije.

Na radionici o sistemu trgovine emisionim jedinicama sa efektom staklene bašte, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović je istakla da je jako je važno učestvovati i biti partner na na tom projektu zato tako možemo dostići standarde Evropske Unije, odnosno obavezu u procesu Evropskih integracija. 

"Ovo interesovanje i partnerstvo predstavlja veliki korak, naravno sa sistemom monitoringa, izveštavanja i verifikacije emisija gasova sa efektom staklene bašte i na način koji će omogućiti vladi da ispuni zahteve usklađivanja sa zakonodavstvom EU, ali i da poveća konkurentnost i ravnopravnost sa sličnim postojenjima u državama članicam EU", naglasila je Božović. 

Borba protiv klimatskih promena je jedan od pet prioriteta razvoja politike EU, i zato je donet paket u okviru koga se nalazi sistem trgovine emisionim jedinicama, rekla je predstavnica odseka za klimatske promene Dragana Radulović. 

Sistem trgovine emisije gasova je glomazan tržišni mehanizam koji obuhvata 11.000 elektrana u 28 država članica EU koji je napravljen kako bi se zagađivačima obezbedio podsticaj da smanje ili eliminišu negativne posledice za životnu sredinu, ali i postiče konkurentnost i efikasnost, kazala je Radulović. 

Svaka tona CO2 jednaka je jednu emisionu jedinicu koja važi za određeni period i ima svoju cenu na tržištu koja je formirana u skladu sa ponudom i potražnjom, podvukla je ona. 

Prema njenim rečima, ukoliko imate postrojenje koje emituje gasove, ono ima obavezu da predaju nadležnom organu na kraju godine kontigent emisionih gasova, koju će morati da plati. 

Dodala je da je važan i proces monitoringa, izveštavanja i verifikacije, i to doprinosi da dođemo do Evropskih standarda proizvodnje, dodala je ona. 

Ovaj projekat je napravljen sa ciljem da uspostavimo institucionalne okvire i da jasno definišemo nadležnosti i da pojačamo kapacitete za primenu ovog sistema, rekla je šef Odseka za klimatske promene Danijela Božanić.

Izvor: http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=02&dd=04&nav_id=954544

Povratak...