f Goran Trivan: Grad Beograd je sve pripremio za realizaciju Plana upravljanja otpadom u prestonici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Goran Trivan: Grad Beograd je sve pripremio za realizaciju Plana upravljanja otpadom u prestonici

04.02.2015

Sekretar za zaštitu životne sredine Goran Trivan učestvovao je u panel diskusiji „Zelena ekonomija i infrastrukturne investicije” na Prvom međunarodnom sajmu „Zelena ekonomija”, koji je danas održan u „Radisson Blu Old Mill” hotelu u Beogradu. 

– Do sredine godine biće objavljen javni poziv za partnera za upravljanje otpadom u Beogradu. Grad je 2011. godine izradio Plan upravljanja otpadom, koji je usvojila i Skupština Grada Beograda. U međuvremenu je rađeno na eksproprijaciiji i drugim procedurama, čime je Grad sve pripremio za realizaciju Plana upravljanja otpadom u prestonici – naveo je Trivan. 

Posle javnog poziva, kako je precizirao, sledi izbor stranog partnera, koji će sa JKP „Gradska čistoća” formirati zajedničko preduzeće. To će biti jedno od prvih primera javno-privatnog partnerstava u Srbiji, čija investicija će biti oko 230 miliona evra. 

– U tom partnerstvu „Gradska čistoća” će, najverovatnije, nastaviti da se bavi prikupljanjem otpadnog materijala, dok će strani partner biti nadležan za odradni – reciklažni postupak. Grad Beograd je do sada obavio razgovor sa nekoliko desetina zainteresovanih kompanija iz celog sveta, i čitav postupak je urađen transparentno i u skladu sa najvišim svetskim standardima – ukazao je Trivan. 

On je podsetio da će sanacija deponije u Vinči predstavljati značajan deo tog javno-privatnog partnerstva.

– Deponija u Vinči je pre nekoliko decenija projektovana poprilično kvalitetno, s obzirom na to da su stučnjaci planirali i njeno proširenje. Iz tog razloga na deponiji sada imamo dovoljno prostora za sva postojenja koja će biti potrebana za obradu otpada, pre svega reciklažnog. Grad će, takođe u tom partnerstvu, imati i kontrolni faktor, kako bi se pored zaštite životne sredine zaštitili i korisnici odnosno građani prestonice – ukazao je resorni sekretar. 

On je ukazao i na problem podzemnih kontejnera u Beogradu, koji su se pokazali nefunkcionalnim. Grad će sa inostranim partnerom nastaviti da postavlja te kontejnere, ali će oni biti prerađeni, najavio je Trivan. 

– Treba razmotriti da kontejneri budu predviđeni za razdvajanje otpada, jer su velike kubikaže, pritom da se zamene sadašanja nefunkcionalna odlagališta (vrata), koja bi ubuduće mogla da budu odvojena na pet, metalnu i papirnu ambalažu – rekao je Trivan. 

On je naglasio da Zelena ekonomija može Srbiji i Beogradu da donese na desetine hiljda radnih mesta. 

– Želja nam je da krenemo od sakupljača otpada koje viđamo na ulicama, kako bi postali deo sistema, pa do angažovanja ozbiljnih industrija iz te oblasti, od kojih bi država imala korist od plaćanja poreza, a građani čistiju životnu sredinu – zaključio gradski sekretar. 

Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković istakla da je Zelena ekonomija u Srbiji ima potencijala i to su pokazali upravo privrednici primerima svojih aktivnosti. 

– Zelena ekonomija podrazumeva dugoročnost za svako ulaganje u sirovinsku i energetsku efikasnost, uz smanjenje štetenih emisija, kao i smanjenje troškova proizvodnje i održivi ekonomski rad – podsetila je resorna ministarka. 

Cilj sajma Zelena ekonomija je da na jednom mestu predstavi sve institucije, kompanije i međunarodne organizacije koje su uključene u razvoj ekonomski održivog sistema zaštite životne sredine. Pored kompanija, koje su na različite načine uključene u zelenu ekonomiju u Srbiji, u programu konferencija bili su predstavljeni i različiti mediji, a posebne prezentacije imale su Ambasada SAD u Beogradu i Misija EU u Srbiji.

Glavne teme sajma bile su investicije u infrastrukturu, kao preduslov za suštinski razvoj zelene ekonomije u Srbiji, novi zakonski okvir u oblasti zelene ekonomije u Srbiji, pitanje investicija u nove deponije ili u reciklažne centre i energetska postrojenja za spaljivanje nereciklabilnog otpada, mogućnosti daljeg rasta reciklažne industrije u Srbiji i mnoge druge.

Izvor: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1649496

Povratak...