f Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna procena uticaja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna procena uticaja

29.01.2015

Gradska uprava Grada Subotica objavljuje:
                            
OBAVEŠTENJE

Nosilac projekta  TELENOR DOO  podneo   je ovom organu  Zahtev za odlućivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta STANICA MOBILNE TELEFONIJE „Subotica 27“ koja se planira na adresi Batinska br.94 na poslovnom objektu, katastarskoj parceli 33964 ko Donji grad.

Nakon sprovedenog postupka Gradska uprava, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj je dana 27.01.2015.godine donela Rešenje broj IV-05/I-501-499/2014, kojim je utvrdila obavezu izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu za nosioca projekta.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/8574

Povratak...